از شما بابت مشارکت در مسابقه مفاهیم تشکر مینمائیم.

* لینک شرکت در مسابقه در روز جمعه مورخ 1400/05/29 در ساعت 04:00 صبح باز می شود و در ساعت 23:00 بسته خواهد شد بنابراین آزمون خود را در بازه زمانی ذکر شده انجام دهید.

* سؤالات مفاهیم این دوره به طور کلی از تفسیر جزء 21 قرآن مجید مطابق با تفسیر آیت الله العظمی مکارم شیرازی می باشد که در هر مرحله از مسابقه(مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی) قسمتی از آن مورد آزمون قرار میگیرد.

* این مرحله از مسابقه که شما در آن قرار دارید مرحله مقدماتی بوده و مطالعه تفسیر سوره روم برای این مرحله کافی می باشد.