عاشق زبان انگلیسی می شوید.

با توجه به نتیجه تعیین سطح، دوره موردعلاقه خود را انتخاب کنید.

دوره های موجود برای سطح مبتدی

دوره های موجود برای سطح مبتدی

توجه:
برای شرکت در دوره های Listening و Speaking آمادگی IELTS بایستی حداقل در سطح B1 باشید.
برای شرکت در دوره های Reading و Writing آمادگی IELTS بایستی حداقل در سطح C1 باشید.

دوره های آمادگی آیلتس

دوره های آمادگی آیلتس

خرید کتاب های درسی

خرید کتاب های درسی

توجه: ارسال سفارشات در روز های یکشنبه هر هفته انجام می شود و هزینه ارسال برابر با ۲۰ هزار تومان است.