{دکتری فناوری اطلاعات}
مشاور | پژوهشگر | مدرس دانشگاه
✓ زمینه‌های تخصص:
• هوش مصنوعی
• علوم داده