متخصص زنان و زایمان
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )
دارای بورد تخصصی ناسیونال

نمای داخلی

نمای داخلی

اتاق معاینه

نمای خارجی