متخصص زنان و زایمان
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )
دارای بورد تخصصی ناسیونال

آدرس :مشهد - خیابان احمد آباد، خیابان پرستار ۳، ساختمان پزشکان آریا، طبقه ۴ واحد ۴۰۱

نمای داخلی

نمای داخلی

نمای داخلی

نمای داخلی

اتاق معاینه

اتاق معاینه

نمای خارجی

نمای خارجی