محمد دده بیگی
| رسانه مند |

سلام
خوش اومدی به صفحه من
🤍

{ روزمرگی ، عکس و فیلم ها ، نمونه کار ها }

° پُر پاره ای ز پَر های پِر پِر شده ایام °
{ از عکس نوشته و فتومونتاژ و تدوین بگیر تا دلنوشته و چرت و پرت }

{ جُملات و کُلمات قصار و ایضا متون ارزنده و کوتاه }

◇مشعره ای ز اشعار شاعران شعر ◇
{ اگر مثل من به تک بیتی علاقه داری کانال زیر برای تو هستش }

{ حرفی،حدیثی،پندی،اندرزی،دادی،فحشی،فریادی چیزی اگه دارین بگین }