سخن مدیر عامل
به یاری خداوند بزرگ، شرکت سیکاس وود در راستای مأموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بردانش و تلاش کارکنان خود مشتری محوری را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرارداده است تا با رشد و اعتلای دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم،شفاف و مشارکت پذیر در درون سازمان و افزایش کیفیت تولید،در جهت رضایت مشتریان و نیز توسعه بازارهای ملی و منطقه ای دور دست گام بردارد.
از انتخاب شما سپاسگزاریم...✍️