بورس بیست با هدف آموزش روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح علمی سرمایه‌گذاران تأسیس شده است. ما با بیشترین تأکید بر کیفیت، کامل‌ترین مجموعه‌ی آموزشی در حوزه سرمایه‌گذاری را مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کرده‌ايم. امید است بتوانیم گامی هرچند کوچک در بهبود اقتصاد کشور عزیزمان برداریم

**بزرگترین مرجع آموزش بورس و سرمایه‌گذاری**
(پارتنر رسمی آلپاری)

before you invest in something,
invest in time to understand it
قبل از سرمایه‌گذاری بر روی هر چیز
برای فهمیدن آن زمان بگذارید