خدمات ناخن شقایق

+لیست خدمات پدیکور
پدیکور خیس+کوکتل ۱۵۰ تومان
پدیکور خیس+ژلی پدی ۱۸۰ تومان
پدیکورvip(پدیکور خیس+ژلی پدی+ژلیش پا) ۲۹۰ تومان
مانیکور کمبی و مانیکور آپارات ۶۰ تومان

+لیست خدمات ناخن
کاشت پلی ژل بلند ۳۵۰ تومان_کوتاه ۲۵۰ تومان
ترمیم پلی ژل سالن ۱۸۰ تومان
ترمیم پلی ژل همکار از ۲۰۰ به بالا
لمینت سری اول ۱۹۰ تومان
تمدید لمینت سالن ۱۴۰ تومان
تمدید لمینت همکار از ۱۶۰ تومان به بالا
لاک ژل ۴۰ تومان
فرنچ ۵۰ تومان
ناخن شکسته ۳۰ تومان
ژلیش دست ۱۰۰ تومان
ژلیش پا ۱۰۰ تومان
کاشت دو شصت پا ۶۰ تومان
ترمیم دو شصت پا ۴۵ تومان
دیزاین و لنز از ۱۰ به بالا