کارشناس فروش بنیاد تعاون ارتش
( شرکت عمران آبشار اسپادانا )

سلام و درود 🌹

👩🏻‍💼باروتی هستم کارشناس فروش بنیاد تعاون ارتش

🔰با پیشنهادی ویژه برای سرمایه گذاری معتبر و قانونی🔰