💈
📍 کرج
🟢 کراتینه و درمان مو 🟢
🟢 لیفت و لمینت مژه و ابرو 🟢
🟢 آموزش فوق تخصصی کار با مواد 🟢