تیم آسانک در سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و قدم در راهی گذاشت که سختی‌ها و رقابت‌های بسیاری داشت. تلاش‌های این تیم کوچک طی چند سال به ثمر نشست و آسانک توانست در بازار ارسال پیامک‌های انبوه جایگاهی برای خودت دست‌وپا کند و به یکی از بازیکنان تاثیرگذار و مهم حوزه فعالیت خود تبدیل شود. در این سال‌ها آسانک داراری ۱۲۰ نمایندۀ فعال از سراسر کشور را دارا می باشد