کلینیک دندانپزشکی ارغوان

دکتر پیمان وارث - دکتر علی حیاتی

کرج، خیابان شهید بهشتی ، ۴۵متری گلشهر ، روبه روی پمپ بنزین ، ساختمان بقیه الله طبقه ۲