برای ارتباط با م از طریق (تلگرام،واتساپ) امکان پذیر است