💡ایده پرداز؛موشن دیزاینر؛یوتوبر
👩‍💻بنیانگذار رسانه اینترنتی دیجی کلاب
🏢عاملیت فروش شرکت دانش بنیان آی نوتی
🎙️گوینده فارسی و عربی؛مجری؛سولیست باریتون