بسم الله الرحمن الرحیم تیم برنامه نویسی گیم کینگ
با مدیریت: امیرحسین نقدی ⚡ منتشر شد💛⚡
درسال ۱۴۰۰ �نامه‌ای منتشر خواهد کرد آقای امیرحسین نقدی حمایت شود با تشکر مدیریت برنامه سازان ایران ⚡