مدرس/ آرایشگر/ کارآفرین
۲۷سال سابقه کار و ۱۵سال سابقه تدریس
با ارائه ۲۴مدرک معتبر از سازمان فنی‌حرفه‌ای
تهران - نامجو