ماساژ در یزد
انجام انواع ماساژ از جمله ریلکسی،آروماتراپی،سوئدی،روسی و اسپورت
((فقط در منزل شما))
دارای مدرک معتبر بین المللی
«همه را دست به سرکن،ساعتی با ما به سرکن