روی لینک ناشناس تلگرام بزنید و برام یه دونه آهنگ بفرستید.بیشتر هم خواستید .بفرستید .مرسی🎸