طراح سه بعدی اشیاء، انیماتور، ریگ کننده، طراحی دوبعدی کاراکتر و کانسپت، طراح UI سایت و اپلیکیشن موبایل