سلام سلام🙂
ی بیو از خودم و پارتنرم بدم بهتون بیشتر اشنا شیم💕
من فاطمه 16ساله از استان همدان
پارتنرم: ابولفضل 18از استان همدان
تقریبا یک سال و 2ماه باهم دوست هستیم و رابطه خوبی داریم🙂💕
خیلی ها خواستن از دوست های ابول یا خودم جدامون کنن ولی اونا هنوز مارو نشناختن✌🏻🤣