درودو عشق
شهرام مشایخی هستم .خدا رو شاکر وسپاسگزارم که درخدمت شما خواهم بود
جهت دریافت وویسها ی آموزشی میتوانید درکانالzehneali@عضو شوید

مهارتها
تدریس خودشناسی واختلالات شناختی ذهن
تدریس قانون جذب وساختن باورهای مناسب
تدریس شناخت تیپهای رفتاری برمدل جهانیDISC.
تدریس هوش مالی
بیزینس :سرمایه گذاردر بازار جهانی نزدک امریکا


خداوند قادر است به هر شکلی که تو میخواهی ومی توانی آن را در ذهنت بسازی وارد زندگی ات بشود
تمام اتفاقات زندگی بدون استثنا نتیجه باورهای خود ماست
راز رسیدن به رویاها در این است:
ساختن باورهایی که هماهنگ با خواسته من باشد
God is able to bring it into your life in any way you want and can.
All life events without exception are the result of our own beliefs
The secret I got to my dreams is this:
Build beliefs that align with my desires