محصولات سلولزی، آرایشی و بهداشتی

فروشگاه آنلاین
ارسال تهران (پیک) و سایر شهرستان ها (پست)

انواع ماسک سه لایه

انواع ماسک سه لایه

 دو جعبه ماسک ضخیم آبی کمرنگ (۱۰۰ عدد) خرید همراه با گیره تنظیم سایز و پک 10 تایی
خرید مستقیم = 100هزار تومان (50 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

دو جعبه ماسک ضخیم آبی کمرنگ (۱۰۰ عدد)

همراه با گیره تنظیم سایز و پک 10 تایی خرید مستقیم = 100هزار تومان (50 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

خرید
 سه جعبه ماسک عادی آبی کمرنگ (۱۵۰ عدد) خرید همراه با گیره تنظیم سایز و پک 10 تایی
خرید مستقیم = 120هزار تومان (30 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

سه جعبه ماسک عادی آبی کمرنگ (۱۵۰ عدد)

همراه با گیره تنظیم سایز و پک 10 تایی خرید مستقیم = 120هزار تومان (30 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

خرید
یک کارتن ماسک بدون فیلتر رنگارنگ (۹۰۰ عدد ماسک) خرید در پک های ده تایی و رنگ های متنوع - خرید مستقیم = 495 هزار تومان (270 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

یک کارتن ماسک بدون فیلتر رنگارنگ (۹۰۰ عدد ماسک)

در پک های ده تایی و رنگ های متنوع - خرید مستقیم = 495 هزار تومان (270 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان هزینه ارسال

خرید
انواع ماسک سه بعدی

انواع ماسک سه بعدی

دو جعبه ماسک سه بعدی 5 لایه (محافظ تنفسی کامل) خرید دو جعبه 25 عددی (استریل)
خرید مستقیم = 122 هزار تومان (103000 تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

دو جعبه ماسک سه بعدی 5 لایه (محافظ تنفسی کامل)

دو جعبه 25 عددی (استریل) خرید مستقیم = 122 هزار تومان (103000 تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

خرید
دو جعبه ماسک سه بعدی 4 لایه (پوشش کامل صورت) خرید دو جعبه 25 عددی (استریل)
خرید مستقیم = 90 هزار تومان (35 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

دو جعبه ماسک سه بعدی 4 لایه (پوشش کامل صورت)

دو جعبه 25 عددی (استریل) خرید مستقیم = 90 هزار تومان (35 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

خرید
دو جعبه ماسک رنگانگ کودک سه بعدی 4 لایه (پوشش کامل صورت) خرید دو جعبه 25 عددی (استریل)
خرید مستقیم = 90 هزار تومان (35 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

دو جعبه ماسک رنگانگ کودک سه بعدی 4 لایه (پوشش کامل صورت)

دو جعبه 25 عددی (استریل) خرید مستقیم = 90 هزار تومان (35 هزار تومان پایین تر از قیمت مصرف کننده) + 20 هزار تومان بابت هزینه ارسال

خرید

آدرس: جاده مخصوص کرج - شهرک صنعتی گلگون - خیابان چهارم شرقی - پلاک ۵