برنامه نویس php/laravel
10 ساله که توی این حوزه فعالیت می‌کنم و بعد از انجام پروژه های مختلف در حال اشتراک گذازی تجربیات خودم با علاقه‌مندان این حوزه هستم