کاری از جبهه مقاومت فرهنگی رویین دژ

📆 تاریخ برگزاری مسابقه: ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه

🎁 جوایز ارزنده این مسابقه:

🔸۱۲ کارت هدیه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی
🔹۱۲ کارت هدیه ۵۰۰٫۰۰۰ تومانی
🔸۱۲ کارت هدیه ۲۵۰٫۰۰۰ تومانی(به قید قرعه برای افرادی که حداقل نیمی از نمره آزمون را کسب نمایند)