شغل باریستا، ساکن شیراز کافه دارم. مجرد 40ساله، غلامند ب گیتار زبان انگلیسی و آلمانی. رویام زندگی در آمریکا و ایتالیاست. و رویای شغلیم اینه ک تو کل ایران شعبه کافه بزنم.