دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا
رشته‌ی مهندسی کامپیوتر

به نام خداوند جان و خرد / کز این برتر اندیشه بر نگذرد
~ فردوسی

راه ارتباطی موسسه آموزش عالی آپادانا

شماره تلفن ثابت:
071-36987 ☎

داخلی‌ها:
پرسش و پاسخ - ۱۲۳
تحصیلات تمکیلی - ۱۱۶
کارشناس آموزش - ۱۰۳
کتابخانه - ۱۲۲
امور مالی - ۱۱۱
فارغ التحصیلی - ۱۰۸
نگهبانی ساختمان اداری - ۱۰۰
نگهبانی ساختمان آموزشی - ۲۰۰

نشانی ساختمان‌های موسسه آموزش عالی آپادانا

ساختمان اداری: شیراز، میدان معلم، ابتدای بلوار وکلا (ایمان شمالی)، روبروی بانک سپه
ساختمان آموزشی: شیراز، بلوار رجایی (فرهنگ شهر)، انتهای کوچه 31

سایت‌های موسسه آموزش عالی آپادانا

لینک فضاهای ابری

گروه مردمان پارسی در انواع شبکه‌های اجتماعی
[گروهی که تنها همکلاسی‌ها در آن هستند]

توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود
~ فردوسی