رضا ۱۷ ساله از خوزستان علاقه مند به تکنولوژی و ورزش😎