سمانه بهمنی هستم
تولید کننده ی کیفهای چرم دست دوز و ماشینی
دارای مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای
و مدرک فعالیت از سازمان صنایع و هنرهای دستی