زمینه فعالیت های استودیو مهرازی :
طراحی ،نظارت و اجرا در معماری ، سازه و تاسیسات
اخذ و پیگیری پروانه و پایانکار
طراحی داخلی و طراحی نما
سه بعدی و رندرینگ
مدلسازی معماری و تاسیسات ساختمان