تو رسیدن به اندام دلخواهت کمکت میکنم 💪🏽
مربی کراسفیت فانکشنال
و امادکی جسمانی رشته های مختلف
کارشناس تربیت بدنی