سایت تخصصی book-kala در سال 1400با هدف افزایش فرهنگ کتابخوانی در جامعه شروع به کار کرده است که برای رسیدن به این هدف گروه های مختلفی فعالیت میکنند.
این کتابخانه مجازی با هزاران نسخه دیجیتال کتاب ها آماده ارائه خدمات می باشد