Graduate student of Artificial Intelligence
دانشجوی فوق لیسانس هوش مصنوعی

به نام خداوند جان و خرد / کز این برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده رهنمای
~ فردوسی

Projects | پروژه‌ها

Social networks | شبکه‌های اجتماعی

Other profiles | سایر حساب‌های کاربری

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش / خداوندا نگه دار از زوالش
~ حافظ

ای قربون شيراز كه همه مهربونن / دل دارن، صفا دارن، غم دلتُ ميدونن
~ بیژن سمندر