متخصص هیپنوتیزم و انرژی درمانی
Founder of egowave forcasting method

مدتی به علت مشغله نمیتوانم در اینستاگرام فعالیت کنم ، اگر بیماری حادی دارید پیوی پشتیبان در تلگرام بیماریتون رو شرح دهید.

در صورت تایید بیماریتون با توجه به اسناد و مدارک پزشکی که ارائه میدهید ، درمان را شروع میکنیم .