برای باز شدن پنل ها از *فیلترشکن* استفاده کنید💵💰

برای عضویت در کانال کلیک کنید☝️

برای دریافت ربات مونتی کلیک کنید☝️