برگزاری رخدادهای بازی‌های فکری، رومیزی و نقش آفرینی
🦉برگزاری دورهمی‌های مافیایی در شرق تهران🦉