📱متخصص سایبری ، فضای مجازی ، امنیت شبکه🔐
🔒امنیت صفحات🛠️
🌐برنامه نویس💻