🇮🇷 بیمه آنلاین 24 🇮🇷
💥سامانه مقایسه وخرید آنلاین انواع بیمه نامه از تمام شرکت های بیمه
✔️تحت نظارت شرکت کارگزاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

🇮🇷 بیمه آنلاین 24 🇮🇷
سامانه مقایسه و خرید آنلاین 24 ساعته انواع بیمه نامه از تمام شرکت های بیمه
وارسال رایگان به تمام نقاط کشور
www.bimeonlin 24.ir

✔️بیمه خودرو،ثالث وبدنه
✔️بیمه درمان تکمیلی انفرادی ،خانواده،گروهی
✔️بیمه حوادث انفرادی
✔️بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و کادر درمانی
✔️بیمه تجهیزات الکترونیکی
✔️بیمه آتش سوزی
✔️بیمه مسافرتی
✔️بیمه زندگی عمر
✔️بیمه عمر مانده بدهکار