مجموعه هنری طاق

برای سهولت دسترسی شما به دیگر صفحات طاق و ثبت سفارشات طاق‌گرافی ها و دوره‌های آموزشی تمامی راه های ارتباطی و لینک های دسترسی به صفحات اجتماعی طاق را برای شما اینجا دسته بندی کرده و قرار داده ‌ایم.

[مجموعه هنری طاق]
توسط [سمیه کمره‌ای] بنیانگذاری و ثبت برند شده است.
اینجا یک گالری و مدرسه می‌باشد که در آن به هنر اصیلِ نقاشی پرداخته شده است.