مجموعه هنری طاق

برای سهولت دسترسی شما به دیگر صفحات طاق و ثبت سفارشات طاق‌گرافی ها و عکاسی تمامی راه های ارتباطی و لینک های دسترسی به صفحات اجتماعی طاق را برای شما اینجا دسته بندی کرده و قرار داده ‌ایم.

[مجموعه هنری طاق]
توسط [علی‌محمد دادخواه و سمیه کمره‌ای] بنیانگذاری و ثبت برند شده است.
اینجا یک گالری، استودیو و مدرسه می‌باشد که در آن به هنر اصیلِ نقاشی و خاص ِ عکاسی، پرداخته شده است.