تمامی زبان آموزان محترم میتوانند از طریق اپلیکیشن LIMS و همچنین از طریق وبسایت وارد کلاس شوند.
از گزینه تست اتصال هم میتوانید جهت تست کیفیت اینترنت و دستگاه استفاده کنید.
https://www.lims.sdfli.ir

*** به دلیل تماس و پیام های متعدد از طرف خانواده ها در مورد مشکلات و نگرانی های مربوط به عبور و مرور، کلاسهای موسسه امروز و فردا (چهارشنبه و پنجشنبه (25 , 26 آبان)) تعطیل میباشند*** لازم به ذکر است درب موسسه جهت پاسخگویی و راهنمایی زبان اموزانی که ممکن است مطلع نباشند باز است و قسمت اداری پاسخگو است ***

ورود به کلاس

راهنمای ورود

مشکلات فنی

تماس و مشاوره

کتاب فروشی خط سفید

فضای مجازی