شقايق قاسمى هستم.
متولد ١٣٥٨
فارغ التحصيل كارشناسى مترجمى زبان انگليسى از دانشگاه خوارزمى تهران
عاشق زبان انگليسيم چون به نظرم ارتباط از طريق اين زبان بسيار شيوا و دلنشينه.
از طريق تدريس اين زبان شيرين به نوعى از هويت و لذت رسيدم كه هميشه جاى خاليش رو در زندگيم حس ميكردم.
اعتقادى به آموزش معلم محور ندارم و به نظرم اين زبان آموزه كه محور اصلى كلاس رو تشكيل ميده و نقش مدرس راهنمايى و تسهيلگرى بر پايه روشهاى مدرنه.
هدف و تلاش و آرزوم براى زبان آموزام اينه كه با عشق و لذت مسير يادگيريشون رو طى كنن و مثل من عاشق زبان انگليسى بشن.

شقايق قاسمى هستم. متولد ١٣٥٨ فارغ التحصيل كارشناسى مترجمى زبان انگليسى از دانشگاه خوارزمى تهران عاشق زبان انگليسيم چون به نظرم ارتباط از طريق اين زبان بسيار شيوا و دلنشينه. از طريق تدريس اين زبان شيرين به نوعى از هويت و لذت رسيدم كه هميشه جاى خاليش رو در زندگيم حس ميكردم. اعتقادى به آموزش معلم محور ندارم و به نظرم اين زبان آموزه كه محور اصلى كلاس رو تشكيل ميده و نقش مدرس راهنمايى و تسهيلگرى بر پايه روشهاى مدرنه. هدف و تلاش و آرزوم براى زبان آموزام اينه كه با عشق و لذت مسير يادگيريشون رو طى كنن و مثل من عاشق زبان انگليسى بشن.