فروشگاه دیتا موبایل، مرکز خرید و فروش موبایل ولوازم جانبی

شعبه چابهار: منطقه آزاد چابهار،مجتمع پردیس غرفه ۵۲
شعبه ۱ نیک شهر: مجتمع سیتی سنتر غرفه ۵۹
شعبه ۲ نیک شهر : روبروی بانک رفاه