بیمه دندانپزشکی
طرح طلایی ،طرح نقرهای

بیمه دندانپزشکی گروهی _ انفرادی_ خانواده

بیمه دندانپزشکی طرح طلایی برای سازمان‌های بالای 150نفر بصورت گروهی
با 10فرانشیز(90%تخفیف)

بیمه دندانپزشکی انفرادی و خانواده طرح نقره‌ای با 50%فرانشیر
(50%تخفیف)

➕باگارانتی یک ساله
➕مواد درجه یک
➕بدون دوره انتظار
➕پشتیبانی اختصاصی
✔️اعطای تسهیلات اقساطی بدون ضامن 4%سالانه به دارندگان کارت بیمه دندانپزشکی
بابیش از 450مرکز ارایه خدمات بیمه دندانپزشکی
⭐قابل استفاده سرتاسر کشور درمراکز طرف قرارداد

و...

ایا مبلغی که پزشک تخفیف میدهد باعث عدم کیفیت نمیشود

خیر مابه التفاوت هرینه های دندانپزشکی به مراکز طرف قرارداد پرداخت مبشود
وبصورت مداوم از مراکز بازرسی توسط کارشناسان شرکت انجام میشود